Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးပိူင်းၼႄၶိုၼ်းပိုၼ်း ပီငရၢႆးလူင်

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ပိူင်းၼႄၶိုၼ်းပိုၼ်း ပီငရၢႆးလူင်

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႅပ်း 4 တႅပ်း ပိူင်းၼႄလွင်ႈ တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ (ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ) ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႅပ်း 4 တႅပ်း ပိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img