Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ

Social Media မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ၼႆႉ တီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၽူႈသူင် ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media တင်းသဵင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေ...

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:55 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶူဝ်ပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img