Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် မႄႈတႅင် ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (တႆး) လူႉလွၼ်ႇ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:19 ၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိၼ်ႇတ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႇယသထၢၼ် (ၵျွင်းတႆး) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁူဝ် ၸႂ်တိပ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 74 ပီ ဝႃႇ...

လုမ်းလၢင်းသၢင်ႈၶုမ်ၵုတ်း တႃႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၶူးဝႃးပေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ

ၸဝ်ႈၶူႈဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉဝႃႈ “ပေႃးၸဝ်ႈလွၼ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၽဝ်  ႁႂ်ႈၾင်ဢဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၶုမ်ၵုတ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၽူင်း ” ၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းႁေႃႁူင်း  တီႈတေၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶုမ်ၵုတ်းႁေႃႁူင်းတႃႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2019 ၊  ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီႊတွၼ်ႊရိူင်ႊ(သီရိၻွၼ်းႁိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img