Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူၺ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း  

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လူတ်းယွမ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် 1 ထူင်လႂ် 17,000 ပျႃးၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ပီ 2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ် 1...

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသမ်ႉပႆႇယွမ်း

 ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပႆႇယွမ်းလူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတူၵ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵဵင်းတွင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 600 ပျႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img