Monday, July 15, 2024

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသမ်ႉပႆႇယွမ်း

Must read

 ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပႆႇယွမ်းလူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတူၵ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈသီႇသႅင်ႇ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵဵင်းတွင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 600 ပျႃး – 1,000 ပျႃး ၼႆသေ တႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပႆႇလူတ်းလူင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး 20 ဝၼ်းၼႆႉ 1 ၸွႆႉၶၢႆလႆႈ 720 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် 1 ၸွႆႉ 610 ပျႃး။ ပီၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ်ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပိူင်ႈသင် မႃးငၢမ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈထိုင် 1,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ႁႅင်ႈ 1 ၸွႆႉ 1,000 ပျႃး၊ သင် ဢမ်ႇႁႅင်းၸိုင် 1 ၸွႆႉ 600 ပျႃး။ ပီပူၼ်ႉသမ်ႉ 1 ၸွႆႉ 700-800 ပျႃး။ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းတႄႉ ထိုင် 1,500 ပျႃး ၵွၼ်ႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပႆႇလူတ်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇငၢမ်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း 1 ထူင် 30 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ 28,000 – 29,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်း 25,000 – 26,000 ပျႃး မွၵ်ႈၼႆႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ 1 ထူင် 22,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူးတၢင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ – ထႆး ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီလၢတ်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 1 ၸွႆႉ 700 ပျႃး။ မၢင်တီႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ 1 ၸွႆႉ 800 ပျႃး။ ငႃးသမ်ႉ 22 ၸွႆႉ 60,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း