Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၢႆတီႈလိၼ်

ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆတီႈလိၼ်ယူႇသဝ်း တင်းမၢၼ်ႈတင်းႁဝ်းႁႃပၵ်းသဝ်းၾင်ႁၢၵ်ႈမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼိၵ်ႊၵေႊဢီႊ ဢေႊသျိူဝ်ႊယၢမ်ႈပိုတ်ႇၽိုၺ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလင်ႇလႆၶဝ်ႈထႆး လူင်းလၵ်းပၵ်းထၢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼမ်တိူဝ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈ ပိုတ်ႇသိုၵ်းပိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ် ၵၢင်မိူင်းမႃးယိုတ်ႈယၢဝ်း ၵူၼ်းယူႇၵၢင်(ပွႆးၸႃး)  သိုဝ်ႉၶၢႆႁေႃတိူၵ်ႈၶႅင်းႁိူၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း (ဢသင်ႁႃရိမ်ႊ မသၽ်ႊယ်) ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းထႆးမႃး 30 ပီ ၼႄႉၼမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်  ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႃ သိုဝ်ႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းသဵမ်ႈလၵ်းပၵ်းထၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး။ လုၵ်ႈၵႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလၢႆတူပ်ႉၼႅပ်ႇ ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ...

Latest news

- Advertisement -spot_img