Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူးဝႃးဢႃးၼူၼ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ – တၵ်ႉၵႃႇ တေႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇတဵမ် 50 ဝၼ်း

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉထႃႇၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 50 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵုသူလ်တၢင်းလီယိုၼ်ႈၸူးၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇတႆး လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/1/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉထႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img