Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း

ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း သိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ ဢၢၼ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ  

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ တေဢၢၼ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢႆႇလဵၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတူၵ်းလူင်းတေႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇတႂ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းဝႃႈတေႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇတႂ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမႆႉဢုၼ်လဝ်း ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းဢွၵ်ႇတဵင်း ပၢင်ႇတဝီႉ သၼ်လွႆၵုင်းမၢဝ်း။ ၸၢႆးပႃႉတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ယၢမ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူဝ်ႈပီ 2017  ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢႆႇပၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း 2 လင်။ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်းထုၼ် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လင်ၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈ မႆႉဢုၼ်လဝ်း ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img