Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶုမ်ၵုတ်း

လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ ထႃႇပၼႃႇပၼ်တီႈၶုမ်ၵုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃယၼ်ႇတ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵုင်းၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင်ၸိုင်ႈထႆး  ။ ၼႂ်းပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလၢႆတူၼ် လၢႆၵေႃႉ ႁွတ်ႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ မႄႈၶၢဝ်လူႇ(မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ) ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း( လုၵ်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ) ၊ ၸဝ်ႈၶူး ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈၽႃသွၼ်ႉၵႅဝ်ႉ(เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว)...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႂ်ႉလၢႆးမႂ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁဵတ်းၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈၼမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်းပႃးသႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢႆးမႂ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊   ႁဵတ်းၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆ  ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်း/ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိတ်းပႃႉသႂ်ႇ တီႈၶုမ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းၶုမ်ၵူၼ်းတၢႆႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈၼမ်း ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တိတ်းပႃႉသဵပ်ႇသႂ်ႇၶုမ်ဝႆႉပႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img