Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶုတ်း

လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်း တီႈမေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ

မေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်းလူင်းၼႂ်းၼွင်၊ ၵူၼ်းၶုတ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသႅင် ထုၵ်ႇၵူမ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈထူမ်တဵင် လူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းမႃး ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/07/2020 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈယၢမ်း 06:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်လိၼ်ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇပင်းလူင်း တီႈမေႃႇသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉ (ႁူၺ်ႈၶႃႇ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ ႁွၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး ဢီးပတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃသႅင် ၼႂ်းသၢၵ်ႈယိူဝ်ႇလိၼ်ႁိၼ်သၢႆး ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ၶုတ်းထွၵ်ႇၵွင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉၼွင်သေ...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်းလဵဝ်

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵူၼ်မိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢေႊတိၼ်ႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ  30/10/2019 ၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼု ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img