Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ

တႃႇတင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းဝႆႉ တေတင်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တႃႇၸွႆႈၵူၼ်း တိတ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵူၼ်းယၢပ်ႇလူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img