Friday, February 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ  ၵူၼ်းၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၶပ်းရူတ်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁေႃရူတ်ႉၵႃးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်  ၼၼ်ႉၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ့်ၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ရူတ့်ၵႃး တၵ်းၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၶၢဝ်ႇ chiangmanews ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆမဵဝ်းၼႃႇယဝ့်။ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်၊လွင်ႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိူဝ်းၼႆ့ ။ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၾၢင့်ၵႂႃႇၾၢင့်ပႆ ၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ” -ဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img