Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႅတ်ႉသ်

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ – ၵႃႈ Gas ၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃ့ ၶၢတ်ႇ လႆႈလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်ၼၼ့် လႆႈၸႂ့် ၾႆး Gas တႅၼ်းတၢင် ၊ ၵႃႈၶၼ် Gas သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် သွင်ပုၼ်ႈ လႄႈ ႁႃသိုဝ့်ယၢပ်ႇဝႆ့ - ၵူၼ်းပိုတ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။ ပၢႆလိူဝ် ၵႃႈၵႅတ်ႉသ် ၶိုၼ်ႈသုင်...

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၸွႆႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 5,000 ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၵႃႈၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး ထိုင် 5,500 ပျႃး   သင်ႇသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img