Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးႁဵၼ်းႁူႉ လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆလႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆ လႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း တႃႇသိုပ်ႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ဝၼ်းတီႈ 4/10/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img