Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၵႃးၽႃႇ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပီပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵႃးၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းထပ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း လူမ်ႉထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းးၼၼ်ႉပႃးတင်းယိင်းလႄႈၸၢႆး ၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃသႅၼ်ဝီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ...

ၵႃး- ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵႃးလႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼၢင်းယိင်းၶီႇရူတ့်ၶိူင်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပႃႇရမီႇမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

Latest news

- Advertisement -spot_img