Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸမ် 700 ႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇတူဝ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ် 700 ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇဝႆႉၼၼ်ႉ ႁိုင် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ 200 ပၢႆ

 သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး-မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းလႅၼ် ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ  ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ 200 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁၢႆးငၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - “ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img