Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ 200 ပၢႆ

Must read

 သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး-မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းလႅၼ် ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ  ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ 200 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ( ၵျႃႇၽျႅၼ်ႉ) ၺႃးၺွပ်း

ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁၢႆးငၢၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ 76 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊထႅင်ႈ 134 ၵေႃႉ ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၊ တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵၢၼ်လႅၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼမ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၺွပ်းၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းဢီးလႄႈ ႁဵတ်းဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းၵွႆး ။ တီႈတႄႉမၼ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵျႃႇၽျႅၼ်ႉ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ။ ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶဝ် ၺွပ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈမၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ၼေႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်ၼႆႉ မီးလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃႈလိၼ် ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ် ၊ ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ် လႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇလႄႈ သူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ မီးၼမ် ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 – 7/9/2023 ပလိၵ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉၵုမ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶႄႇၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် လႅၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ(ၵျႃႇၽျႅၼ်ႉ) ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 1207 ၵေႃႉ  ၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ပလိၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃႇၽျႅၼ်ႉ)  တီႈမိူင်းပွၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းဝႃႉတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း UWSA  ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်း  ၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉသူင်ႇမွပ်ႈ ပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶႄႇၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း