Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢမ်ႇပေႃးၸ

 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ – 3 ) တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ - 3 ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းတႃႈရူတ်ႉၵႃး တဵင်းတၢၼ်းၶျီႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img