Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျႃႊမၼီႊ

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျပၼ်ႊတူၵ်း – မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ထီ့ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့

ၶၢဝ်ႇရၢႆႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - မိူင်းၵျပၼ်ႊ လႆႈႁူပ့်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်းပွတ်း (recession) ။ ယွၼ့်ႁႅင်းႁပ့်သိုဝ့်ၼႂ်းမိူင်း ယွမ်းလူင်းသေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းၵျႃႊမၼီႊၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီ့...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုၼ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ၵျႃႊမၼီႊ  ယွၼ်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း

ဢိင်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ လူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈ 1962 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွႆးပိၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်းမိူင်းမႃး တေႃႇၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႁၢႆ ၵၢႆပဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းယၢမ်းၼႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်။ တေႃႉတႄႉမီးၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ဢၼ်ဢၢင်ႈလူမ်းလူမ်းလႅင်ႉလႅင်ႉၼၼ်ႉၵွႆး။ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းႁၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းဢမ်ႇၵႂၢင်ႈၵႆ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၶၢင်းၸဵပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇမေႃႁွင်ႉႁႆႈႁိုဝ် ...

Latest news

- Advertisement -spot_img