Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းႁဵတ်းတၢင်း

ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉထုင်ႉပဵင်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 25 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ ပွတ်းထုင်ႉပဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆး ဢၢၼ်းမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်  ပွတ်းမိူင်းၵူၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၺႃးၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းတူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇၶူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img