Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၵႃႉၵႃး

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းမႆႈၸႂ်

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးၸူးမၼ်းၸၢႆးဝႃႈတေသိုဝ်ႉၵႃးၼႆသေ ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/7/2023  ။ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇၼႄသေ  ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်း လႄႈတင်းၵႃး ႁၢႆဝႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ  ။ ၼၢင်းၼၢင်း မေးၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းၵႃႉၵႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းထူဝ်းရသပ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img