Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ

ၵႃးၽႃႇၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း 3 ၵေႃႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈၵိၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃးၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်း၊ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵေႃႈမီးၼမ် ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်းၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ ပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၵႃးၽႃႇၺႃး 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူႇၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ။  ဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img