Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၶုတ်းလုၵ်းလိၼ်ဝႆႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလုၵ်းပႅမ်ႇ (လုၵ်းလိၼ်) ဝႆႉ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈသေ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ တႄႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ထိုင် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img