Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႉႁၢမ်ႈပွတ်းတၢင်းသေ ၸူၼ်ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု14 ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ(တီႈၵျူႊသျိၼ်ႊ)သေပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ  ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢၼ်းၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပွတ်းတၢင်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၸူၼ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇမၼ်းတီႈ  တၢင်းၶဝ်ႈတူင်ႈၼႃးပိူၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img