Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

SSPP  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇလွင်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ၼုမ်ႇၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သပ်းလႅင်းလွင်ႈၶလိပ်ႉ ဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမတ်ႉၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉသေ ၺႃးၾႆးႁုမ်းၵူထဵတ်ႈထၢမ် ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇ RCSS ၵမ်းၵမ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈတီႉၺွပ်းၽူႈထၢင်ႇထိူမ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ  SSPP တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈၼႃႈ Page – SSPP Info မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2023  ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း  ယူႇၼႆၸိုင်  ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  3 ၸုမ်းၵေႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ တဢၢင်း TNLA  ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img