Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူး ထၢႆႉၸေႃႇ  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈ ယိုဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ 21/11/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်း ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႈၽြႃးယဝ်ႉသေ လူင်းမႃးယႃႇပူႉၵိၼ်တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼၼ်ႉ   ။  ပလိၵ်ႈၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - "မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းတီႈႁိူၼ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈႁူဝ်ဢိုၵ်းၾၢႆႇၶႂႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ။ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ"-ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တိုင် ဢိူင်ႇပၢင်တိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img