Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈႁိမ်း 50 သွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းၺွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇၽီလူး ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၶိုင်ႈလၵ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။   ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ꨸ “ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်းပွၵ်ႈ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25-28/6/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ပိုတ်း ယိုဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img