Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢိူင်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ - သေပၼ်ငိုၼ်း 5 သႅၼ်သေ တဵင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လုင်းသွႆႈ/ ပေႃႈထဝ်ႈသွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ...

Latest news

- Advertisement -spot_img