Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢယုတ်ႉထယႃး

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး(သင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း) ၸုပ်ႈထိ 14။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/12/2022 ဝၼ်းတိတ့် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ သင်ၶတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၸုပ်ႈထိ 14 တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း...

ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ

ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေလႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉမီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉ Ph.D လႄႈ M.A လိူဝ်ၼၼ်ႉ B.A ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11-12/12/2021 သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ...

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ 2 ဝၼ်း

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ  ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ/ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ   တွၼ်ႈတႃႇသင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႊၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်း ထႃး ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28-29/11/2020 ဝၼ်းသဝ် - ဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img