Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 5 ပီမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ၊ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ...

မၢႆမီႈတႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းတေပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၶေႃႈ 59 (ၸ) (ဢၼ်ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉသၢႆ၊ ၽူဝ်၊ လုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ) ၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်/ ဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ။ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈဝႃး 11/3/2020   ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးႁူမ်ႈတုမ်  ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး  ဢမ်ႇမီးထိုင် 75% လႄႈ မၢႆမီႈပိူင်ပိုင်းၶေႃႈ 59...

Latest news

- Advertisement -spot_img