Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သႅင်ယွတ်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လင်ၼိုင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈလုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်း သေလၢမ်းမႆႈတင်းလင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8.9.2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ လုင်းဢႃးသူႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၾၢင်ႇမိၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး  ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။    ၸုမ်းၶႄၾႆးဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလုင်းဢႃးသူႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတဵၼ်းတီႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃးသေၵႂႃႇ ။...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵႃးလူင်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆးၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ

ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၶူင်း ၼၼ်ႉၵႃးသိပ်းသွင်လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆၵိုတ်းဝႆႉတီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၊ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ့်မႃးလေႃႇတမ် ၽႃႇၺႃး သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မုင်ႈၸူးၵဵင်းတုင် လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img