Sunday, July 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သႃႇသၼႃႇ

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသႃႇသၼႃႇ တီႈၵိူဝ်းယမ်ၵူၼ်းမိူင်း

USCIRF ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ထုၵ်ႇႁဵတ်း ႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်လႄႈ ယႃႉႁူင်းႁေႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃႇသၼႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလီမႆႈၸႂ်ၼႆႉ ပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img