Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ

ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 2 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵေႃႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ  လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ႁႅင်းသဵင်ႈလူႉတၢႆယူႇၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇ ၵေႃႈမီး။  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/7/2023  ၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img