Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း TSYU

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း TSYU  ၵေႃႉၼိုင်ႈ -  တီႈၶွၵ်ႈလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁွင်ႇ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈလူၺ်းဢၢမ်းၽွင် (လွေးအမ်ဖောင်) ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇလႄႈ မၢႆးတႅတ်ႉၼၢႆႇဢူး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇသူၺ်ႇၽီႇမျေႇ

လူၺ်းဢမ်ၽွင် ဢႃယု 20 ပီ ၼၵ်းၶၢဝ်ႇၵဝ်ႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမျေႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်းတဢၢင်းပလွင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2021 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၶဝ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 12 မူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26...

Latest news

- Advertisement -spot_img