Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းၶၢင်ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ

သိုၵ်း KIA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ

သိုၵ်း KIA ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123 တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 123...

သိုၵ်း KIA, PDF ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

သိုၵ်း KIA, PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 2 လင်။ ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img