Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ422

ပၢင်လူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈၶလယ 422 မိူင်းပၢႆး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ  

ပၢင်တိုၵ်း ယိုတ်းသိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 422 ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ မိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးမွၵ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ပႆႇယဝ့်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img