Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိူမ်ႈၸမ် SSPP တၢင်းပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း သင်ႇ SSPP/ SSA ထွႆဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လိူၼ်လဵဝ် မီး 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၾၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇထွႆလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 28/6/2023 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၵ်ႈမီး ပဵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵွၺ်း

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမသျိၼ်ႊလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 ဝႃႈ - ယူတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵွၺ်း။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၼ်မိူင်းသေတႃႉ တမ်းဝၢင်းၸႂ်မႃႇၼ လႄႈ ပၵႃႇသၼ သေ တေႁဵတ်းပုၼ်ႈလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်း ဢမ်ႇၸႂ်တႃႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၢၵ်ႈမီး၊ ပဵၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ၊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img