Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ)

သင်ၶၢၼ် ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈပီမႂ်ႇသင်ၶၢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးလႄႈဢဝ်ၶဝ်ႈယူင်းယႂ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၵႃလတေသ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇၼႆႉသေ  ဢမ်ႇၵွမ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁိုဝ် ၶိူင်ႈ ယိပ်းတိုဝ်းၸႂ်ႉသွႆမၢင်လွင်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းယူႇၵူႈၸုပ်ႈၵူႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးသင်လူင်လၢင်ၵႃႈႁိုဝ်။ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းၾိုၼ်ႉၽူးယူၵ်ႉဢဝ်ၾိင်ႈသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) လူၺ်ႈၵၢၼ် “လွင်ႈသင်ၶၢၼ်” ၼႂ်းႁွင်ႈ “ၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ”ၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇပဵၼ်ၽူလ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉမႄႈၶႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈထိူၼ်ႇပႃႇၼိူဝ်လွႆသုထဵပ်ႉသေ လႆၽႃႇလတ်းလူင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်လေႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ဢိင်ႇတႄႉတႄႉ။ လိူဝ်သေဝႃႈ ၶုတ်းၼမ်ႉဝေႃႇႁင်းၵွႆးၶွင်ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း...

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၶၢဝ်းၽွင်းလိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (2018)ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးတူၵ်းႁွတ်ႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ် (ၵၼ်ႇတေႃး) ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸၢႆးသႅင်ယ လၢတ်ႈဝႃႈ-"ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝလမ်ႁူဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img