Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝႃႇသႃ

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ လိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၵျွင်းသႃလႃးဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ...

ဝႃႇ – သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ (လႄႈ) ဝႃႇ – ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ

ၼႂ်းၽိုၼ်ထမ်းဝိၼီး ၵွင်ထမ်းၶုတ်ႉတၵ ၼိၵၢႆလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ - “ၸဝ်ႈၸၢင်းၸၢႆးတင်းၸဝ်ႈၸၢင်းယိင်း တေလႆႈသေႃႉ ၾူၼ်ဝႆႉယူႇ ဢွင်ႈတီႈလဵဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းၾူၼ် 3 လိူၼ် ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမိူင်းၸမ်းပူး (ဢိၼ်ႊတိယိူဝ်ႊ) မီးဝႆႉ”- ၼႆယူႇ။ ၶၢဝ်းၾူၼ် 3 လိူၼ် ၼၼ်ႉ တတ်းဝႆႉဝႃႈတင်ႈဢဝ်လိူၼ် 8 မူၼ်းတေႃႇထိုင်လိူၼ် 11 မူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး။ ၶမ်းၸဝ်ႈပုတ်ႉထၵေႃးတမႁဝ်းၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img