Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိုၼ်ႇပၢႆ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) NDAA ဝဵင်းမိူင်းလႃး တင်းၼမ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023...

Latest news

- Advertisement -spot_img