Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း

 ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပေႃးငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ထဝ်ႈ ယိင်းၸၢႆး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူတ်ႇတၢင်းမႆႈ ။ ပေႃးဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း ၵတ်းယဵၼ်ႁၢမ်းၶဵၼ်ၸိုင် ၵူၼ်းတေၵိုၼ်းငိုၼ်းတေၶွၼ်ႈ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁႅင်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႊတဵဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၽႂ်မၼ်း ။...

ၵူၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ) လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၼမ်  

ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ပပ်ႉလႅင်) တီႈၽၵ်းတူလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) လႆႈပၼ်ထိုင် 1 ၵေႃႉလႂ် 1,000 ယႂၼ် (ငိုၼ်းၶႄႇ) ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img