Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသွင်ၽူဝ်မေး တူၵ်ႇတၵ်ႉ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၼႂ်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵျဵဝ်ႊပၢႆႊတၼ်ႊလႄႈ မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉထိုင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ ဝၼ်းပုတ်ႉထ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း။ ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဝိသႃၶပူႊၶျႃႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတႄႉ ဝၼ်းပုတ်ႉထ ဝိသႃၶပူႊ ၶျႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မေႊ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊတႄႉဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင်ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 23...

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ (The Buddha Day)

မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်းၸဝ်ႈပုတ်ႉထ ႁူပ်ႉၺႃးတင်းၽၢမ်းတူဝ်းၼၼၼ်ႉ ၽၢမ်းတူဝ်းၼ ထၢမ်ပုတ်ႉထဝႃႈ - “ၸဝ်ႈပဵၼ် ၽီသၢင် တေႇဝႃႇႁႃႉ? ပဵၼ်ၽီၵၼ်းထပ်ႉပႁႃႉ? ပဵၼ်ယၵ်ႉၶႃႇၽီၽၢႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁႃႉ? - ၼႆ ၼၼ်ႉ ၶမ်းၸဝ်ႈ ပုတ်ႉထတွပ်ႇဝႃႈ - “ၽၢမ်းဢိူၺ်း! ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽီသၢင်တေႇဝႃႇ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽီၵၼ်းထပ်ႉပ၊ ႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈယၵ်ႉၶႃႇၽီၽၢႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img