Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လဵင်ႉလုၵ်ႈ – လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈ ၵွၼ်ႇလိူၼ်ပႆႇတဵမ်၊ လုၵ်ႈတူၵ်းၽၢၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ မႄႈတၢၵ်ႇတၢႆၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 17/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၽတ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၵေႃႇ) ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တွင်ႇထဵၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ  ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း  မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img