Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2023 တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆၽႃႇသႃႇ ၵူႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 တေႃႇထိုင် 18/5/2023 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးလူင်း ၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img