Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆး

ၶႄႇဝႃႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇတင်းမၢႆမီႈမိူင်းၶႄႇၼႆသေ တီႉရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၵႂႃႇ တင်းၼမ်တီႈလႅၼ်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႈ တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇၵိုင်ႇမႅၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇထူဝ်ႇၶဵဝ် လုၵ်ႉၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇဝၼ်းတဵင်ႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၺႃးၾၢႆႇၶႄႇ တီႉၺွပ်းယိုတ်းဝႆႉတင်းရူတ်ႉလႄႈထူဝ်ႇၶဵဝ်တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၵႃႉတင်းဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၾၢႆႇၶႄႇတႄႉၼႄးဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆၵူၺ်း ။ ယိုတ်းရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇဝႆႉသေဢမ်ႇပေႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပႂ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တင်းၼမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉပေႃးပဵၼ်ထႅဝ်လူင်ဝႆႉ တင်း...

သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  တူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ ယွၼ်ႈလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မႆႈၸႂ်  မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၸၢႆႇ/ ၶၢႆၵၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img