Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူမ်ႇယိုဝ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁဵင်

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလူမ်ႇယိုဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5 တီႈ ယိုဝ်းပႃးၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း-ပၢႆးၸၢၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 5 တီႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း (ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းပၢင်ႇႁူႈ ၵေႃႈ  ၺႃးလူမ်ႇယိုဝ်းၵမ်းႁႅၵ်ႈ၊ မီးလွင်ႈတၢႆမၢတ်ႇၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး သိုၵ်းလွႆ TNLA,...

Latest news

- Advertisement -spot_img