Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိုတ်းယၢၵ်ႈ

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ

UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 မၢတ်ႊၶျ်ဝႃႈ - ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ်သေ ထိုင်ၸၼ်ႉဢိုပ်းယၢၵ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈမၢႆ 18 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ၵဵပ်းဝႆႉတႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UNICEF...

Latest news

- Advertisement -spot_img