Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8:15 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2021 မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းမိၼ်ႉဢွင်ႇ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img