Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုမ်းတၢင်

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵိုတ်း ၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇ Passport လၢႆလၢႆသႅၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် လုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလွင်ႈတေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမီးပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈတၢင်းမၼ်း...

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ၵႂႃႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img