Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိူၼ်ႁႃႈ

ၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉတႆး လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇႁႅဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီထီႉ သွင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပွင်ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတၢင်းလၢႆ တိုၵ်းသူၼ်း ယႃႇၵႂႃႇ ယႃႇႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁဵတ်း။ “ဢၼ်ၶဝ်ၽႅၼ်ႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၵိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄ ၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေ တေဝၢင်းၽႅၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉတႄၼႄး ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်...

သင်ၶၢၼ် ၾိင်ႈပီမႂ်ႇမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈပီမႂ်ႇသင်ၶၢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးလႄႈဢဝ်ၶဝ်ႈယူင်းယႂ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၵႃလတေသ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇၼႆႉသေ  ဢမ်ႇၵွမ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁိုဝ် ၶိူင်ႈ ယိပ်းတိုဝ်းၸႂ်ႉသွႆမၢင်လွင်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းယူႇၵူႈၸုပ်ႈၵူႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးသင်လူင်လၢင်ၵႃႈႁိုဝ်။ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၶိုၼ်းၾိုၼ်ႉၽူးယူၵ်ႉဢဝ်ၾိင်ႈသင်ၶၢၼ် (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) လူၺ်ႈၵၢၼ် “လွင်ႈသင်ၶၢၼ်” ၼႂ်းႁွင်ႈ “ၼမ်ႉမႄႈၶႃႇ”ၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇပဵၼ်ၽူလ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉမႄႈၶႃႇပဵၼ်ၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈထိူၼ်ႇပႃႇၼိူဝ်လွႆသုထဵပ်ႉသေ လႆၽႃႇလတ်းလူင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်လေႃႇလဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ဢိင်ႇတႄႉတႄႉ။ လိူဝ်သေဝႃႈ ၶုတ်းၼမ်ႉဝေႃႇႁင်းၵွႆးၶွင်ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img